Sad ili nikad!

Vremenska prognoza: ovaj vikend će nas zahvatiti zadnji val popusta. Dođi na modno surfanje u trgovinu Sportina!